facebooktwittermail d

SCA i samarbete om biodrivmedel

SCA och finska energikoncernen St1 inleder ett samarbete för produktion av biodrivmedel av biprodukter från skogsindustrin.

Bränsletank på lastbil märkt "Biodiesel".
Med biodrivmedel i tankarna startar SCA och St1 ett gemensamt bolag. FOTO: MOSTPHOTOS

SCA och St1 startar ett gemensamt bolag för att producera och sälja biodrivmedel. 

SCA och St1 äger hälften var i bolaget, som i sin tur kommer att äga hälften av St1 Gothenburg Biorefinery, där det just nu investeras 2,5 miljarder kronor i ett nytt bioraffinaderi med en kapacitet på 200 000 ton flytande biobränsle. Det nya bioraffinaderiet är planerat att tas i drift under andra kvartalet 2023.

"I linje med den långsiktiga strategi vi kommunicerat, så går vi nu med vårt gemensamma bolag med St1 från att endast vara leverantör av tallolja till kemi- och bränsleindustrin till att bli verksamma i förädlingen av våra förnybara råvaror", säger Ulf Larsson, VD SCA, i ett pressmeddelande. 

Biodrivmedel av biprodukter 

SCA investerar 0,6 miljarder kronor i det samägda bolaget och kommer också att leverera tallolja, en biprodukt från massatillverkningen, till bolaget som råvara till biobränsle. 

Samtidigt blir St1 hälftenägare i SCA Östrand Biorefinery, ett raffinaderiprojekt som fått miljötillstånd för produktion av 300 000 ton biodrivmedel baserade på svartlut, också det en biprodukt från massatillverkning, och på fast biomassa som sågspån eller bark. 

Bioraffinaderiet i Östrand är fortfarande ett utvecklingsprojekt med tekniska utmaningar som måste lösas innan projektdesignen kan slutföras.

Flygbild över massabruket i Östrand, Sundsvall.
SCA planerar för ett bioraffinaderi vid massabruket i Östrand, men den egenutvecklad processen är ännu inte klar att skalas upp till industriell storlek. FOTO: SCA/BERGSLAGSBILD

LÄS MER: St1 storsatsar på HVO i Sverige

LÄS OCKSÅ: SCA får miljötillstånd för bioraffinaderi