facebooktwittermail d

SCA höjer priset på sågtimmer

Från och med 1 april höjer SCA priset på sågtimmer i Norrbotten och Västerbotten.

- Vi har en stabil efterfrågan på timmer till våra sågverk och bedömer därför att det är dags att höja listpriserna på sågtimmer i Norr- och Västerbotten, säger SCAs virkeschef Jörgen Bendz i en kommentar.

Från och med torsdagen höjer SCA Skog grundpriset på grantimmer med 50 kronor per kubikmeter mätt fast under bark och grundpriset på talltimmer med 50 kronor per kubikmeter mätt fast under bark. ATL.nu