facebooktwittermail

SCA höjer massapriset

SCA höjer priset på blekt barrsulfatmassa i Europa till 960 dollar per ton.

SCA höjer massapriset från 1 januari 2021.
SCA höjer massapriset från 1 januari 2021. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Häromdagen meddelade Södra att de höjer massapriset till 960 dollar per ton i Europa från och med 1 januari nästa år. Nu följer SCA efter.

"Efterfrågan på pappersmassa är stark på alla marknader. Europa har släpat efter i prisutvecklingen jämfört med den i Nordamerika och Asien. Vi vill nu minska gapet mellan Europa och övriga marknader", säger Henning Ellström, marknadsdirektör massa på SCA, i ett pressmeddelande.

Prishöjningen ska också ses mot bakgrund av att den amerikanska dollarn sjunkit med 12 procent mot kronan sedan början på året, och med 20 procent sedan den stod som högst i mars i år. Mot euron har dollarn sjunkit med 9 procent i år.