facebooktwittermail

Sätt gränser för allemansrätten

Allemansrätten bör värnas men dess innehåll begränsas, skriver ATL:s ledarskribent Edvard Hollertz.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Allemansrätten väcker känslor. Den innebär en fantastisk möjlighet för alla att få bekanta sig med naturen och inse människans oersättliga roll i skapandet av vackra och artrika miljöer. Men det finns växande problem.