facebooktwittermail

Satsning ska göra salix hetare

Jordbruksverket satsar i år på energigrödan salix, som anses ha goda förutsättningar att bli en bra affär för både jordbrukare och entrepenörer.

- Vi har redan inlett samtal med aktörerna i salixbranschen och har fått många viktiga inspel som vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger Ragni Andersson på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Bra för miljön


Sverige är långt framme när det gäller forskning och utveckling av salix och det finns mycket ny kunskap om både produktion och lönsamhet som behöver lyftas fram, enligt Jordbruksverket.

Ökad salixodling skapar också mervärden för miljö och klimat. Genom rätt placering kan salixplanteringar öka variationen i landskapet och stärka den biologiska mångfalden.

Produktionen av bioenergi är ett av de ämnen som diskuteras vid årets stora Elmiakonferens om landsbygdsutveckling, Kreativ landsbygd, som avslutas under onsdagen. ATL.nu