facebooktwittermail d

Satsning på gröna jobb åt nyanlända

Jobb åt nyanlända ska hittas i de gröna näringarna. Det sa statsminister Stefan Löfven i en partiledardebatt i SVT i söndags.

– Regeringen ser behov av moderna beredskapsarbeten i de gröna näringarna, skogsbruket, jordbruket, med mera. Där kan de som har låg utbildning göra en fin insats för Sverige, sa Stefan Löfven när partiledarna debatterade mottagandet av nyanlända.

Åtgärderna utvecklas något i en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet. Först ska arbetskraftsbehovet i skogs-, jordbruks- och trädgårdsnäringarna analyseras av Arbetsförmedlingen i samarbete med bland andra Skogsstyrelsen och representanter för branscherna.

Med visst stöd

Regeringen verkar dock räkna med att det finns ett behov, och att det med visst stöd kan fyllas med nyanlända invandrare. Utifrån det behovet ska Arbetsförmedlingen, Skogsstyrelsen och SLU titta på vilka insatser som ska till under de närmaste åren för att behovet ska kunna fyllas. Det kan handla om validering av befintlig utbildning och arbetslivserfarenhet, arbetsmarknadsutbildning och praktik.

Skogsstyrelsen ska också med hjälp av Arbetsförmedlingen och SLU leda ett pilotprojekt för att främja anställningar i de gröna näringarna för nyanlända, det kan vara med eller utan stöd.

Det är Arbetsmarknadsdepartementet, med Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i spetsen, som leder arbetet med beredskapsjobben, och pengarna tas från Arbetsmarknadsdepartementets budget. Pilotprojektet får kosta som mest sex miljoner kronor och ska pågå under nästa år.