facebooktwittermail

Satsa på lantbruksutveckling

Jord- och skogsbrukets produktion och lönsamhet måste stärkas för att hela landet ska leva, skriver ATL:s ledarskribent Edvard Hollertz.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Livet på landet lockar. Redan innan coronakrisen hade tusentals flyttlass gått från storstäderna. Statistik från SCB visar att det så kallade inrikes flyttnettot var negativt för landets tre storstadskommuner under 2019. Och de som lämnar är ofta par i familjebildande ålder.