facebooktwittermail d

Satsa på entreprenörerna i brandbekämpningen

Gör det möjligt för lantbrukare att hjälpa till ännu mer vid skogsbränder, skriver LRF Entreprenads ordförande.

FOTO: MOSTPHOTOS

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Lantbrukare har frivilligt bidragit till att bekämpa många av de senaste årens skogsbränder. Med vattenspridande gödseltunnor har de tillsammans med jord- och skogsentreprenörer gjort viktiga räddningsinsatser. En stor del av dessa resurser på landsbygden samlas inom LRF Entreprenad.

Det finns stora möjligheter att ytterligare förbättra och effektivisera den hjälp som landets räddningstjänster kan få i det svåra och viktiga arbetet med att begränsa och släcka skogs- och markbränder i framtiden.

För att kunna utnyttja dessa extraresurser både säkert och effektivt behöver de en egen kontaktperson i räddningsledningens stab, en person som vet hur den typen av resurser jobbar i praktiken. På vissa håll har det genomförts utbildning för dem och för dem som jobbar i skogen, men då finansierat av helt lokala initiativ.

Skogforsk har i samarbete med skogsnäringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap låtit ta fram en ramp som gör att växlarflak kan skjutas över från lastbil till skogsskotare och på så sätt skapa en terränggående brandbil eller lastfordon för att köra ut släckutrustning i skogen.

Den nya tekniken kan både hjälpa till i släckningsarbetet och vid den minst lika viktiga eftersläckningen. LRF Entreprenad anser att det är ett samhällsintresse att dessa ramper finns utplacerade över hela landet. Om samhället köper in dem så lovar LRF Entreprenads organisationer att förvara och förvalta dem.

De senaste två åren har Sverige satsat mycket pengar på flygande resurser både genom avtal med helikopterresurser och införskaffande av vattenbombande flygplan. Flygande och hjulburna resurser har helt olika förmågor som kompletterar varandra på ett effektivt sätt.

Vattenbombning från luften kan dämpa skogsbränder medan bevattning med gödseltunnor kan skapa begränsningslinjer eller skydda enskilda byggnader och objekt.

För att få likvärdiga resurser, under hela skogsbrandsäsongen, krävs utbildningar och ett joursystem som innefattar hela Sverige. Resultatet blir en vinst för alla parter, där samhället kan stå för finansieringen för en bråkdel av vad de flygande resurserna kostar samtidigt som bemanningen sköts av LRF Entreprenads medlemsorganisationer.

Mikael Bäckström

Ordförande LRF Entreprenad

I LRF Entrepenad ingår LRF, Skogsentreprenörerna, Sveriges Maskinringar, Farmartjänstföretagen, Landsföreningen Sveriges Maskinstationer, Föreningen Skånes Maskinstationer.