facebooktwittermail d

Satelliter ska hjälpa bönder gödsla effektivare

Lund

Genom satellitbildsanalys vill det svenska företaget Vultus hjälpa världens lantbrukare att gödsla effektivare. Nu testas deras tjänst i Europa, nästa steg blir Sydamerika och Australien.

Företaget Vultus startades 2016 av Robert Schmitt och William Håkansson. Den unga duon – Robert är 20 år och William 22 år – har själva ingen lantbruksbakgrund men ett kombinerat intresse för teknik och miljö fick dem att satsa på odlingssektorn. Grundidén var att utveckla en tjänst som hjälper växtodlare att förbättra både sin ekonomi och miljön.

– Vi pratade med många lantbrukare och insåg snabbt att det fanns ett behov av fjärranalys för en effektivare spridning av gödsel och växtskydd, säger Vultus vd Robert Schmitt.

LÄS OCKSÅ: Drönaren tar gödsling till nya höjder

Global tjänst

Till en början fungerade Vultus som en konsultfirma som med hjälp av drönare levererade översiktsbilder och kväveanalyser för optimal gödselspridning. Metoden som de utvecklade fungerade men blev kostsam eftersom processen var tidskrävande. Därför har företaget nu ändrat inriktning och satsar istället på satellitbildsanalys.

– Det är samma princip men till en lägre kostnad. Vår ambition är också större än att fungera som en regional konsult, vi vill skapa en skalbar tjänst som kan användas av lantbrukare globalt över hela världen, säger Robert Schmitt.

Testar på nya kontinenter

Därför har Vultus skurit ner på fältarbetet och riktar sig istället på samarbete med utländska företag verksamma inom farm management. Genom att integreras i befintliga system hoppas Vultus kunna nå ut till lantbrukare som arbetar med stora arealer i exempelvis Ryssland och Ukraina. I Sverige använder dessutom många lantbrukare redan gratistjänsten Cropsat som bygger på en liknande teknik.

– Vårt system testas just nu av två farm management-företag i Östeuropa och två i Centraleuropa, tillsammans täcker de en areal på 5,5 miljoner hektar, säger Robert Schmitt.

När 2018 års växtsäsong börjar på södra halvklotet planerar Vultus även att testa sin tjänst i Sydamerika och Australien. Vultus alfaversion blev precis klar och kommer att lanseras under våren. Enligt egna beräkningar kan en genomsnittlig svensk lantbrukare spara upp till 40 procent av gödselmängden.

Ner på regional nivå

– Vi har redan fått mycket bra respons, de företag som testar vår tjänst berättar att lantbrukarna ofta ligger på och frågar efter den här typen av lösningar, säger Robert Schmitt.

Företaget har vuxit på kort tid och på kontoret i centrala Lund jobbar idag nio personer från en rad olika länder.

Hittills har Vultus fokuserat på kvävegödsel men i framtiden kan det bli aktuellt att utveckla liknande analysmodeller för exempelvis insektsbekämpning och spridning av fosfor samt kalium. Den nuvarande tjänsten är anpassad för att fungera globalt över stora ytor men planen är att förfina tekniken regionalt efter hand.

– Nu är det viktigaste att fler lantbrukare börjar använda tekniken i större utsträckning, i dag sprider de flesta sitt gödsel jämnt. Om några år tror jag att vårt analysverktyg når ut till många odlare runt om i världen och att vi bidrar till en positiv förändring på riktigt, säger Robert Schmitt.

LÄS OCKSÅ: Bönder om det osäkra mjölkåret 2018

LÄS OCKSÅ: Svårt sälja flis från salix

Vultus kvävegödsling

Tekniken bygger på satellitbilder som kan levereras två till tre gånger i veckan eller oftare om så önskas.

Genom att studera strålningen av infrarött, när-infrarött och synligt ljus kan plantornas hälsa och kväveupptag analyseras. Satellitdatan indexeras och körs i Vultus analysprogram utifrån modeller för olika jordbruksgrödor.

Lantbrukaren får slutligen en rekommendation om hur mycket kväve som behöver spridas över olika områden.