facebooktwittermail d

Särskilt el-stöd till norska bönder

Den norska regeringen tänker kompensera landets bönder för vinterns stigande elkostnader och vill börja betala ut pengarna i februari. 

Kraftigt stigande elpriser har fått den norska regeringen att sätta ihop ett nytt kompensationspaket till landets lantbrukare. 

Ersättningen ska täcka för 80 procent av kostnaderna för jordbruksföretagens elförbrukning i januari - mars i år, och för 55 procent av elkostnaderna under december 2021. 

För den särskilt elkrävande växthusnäringen finns ingen övre gräns i förbrukningen, medan det för andra jordbruksföretag gäller upp till 20 000 kWh per månad. 

”Det har skett en betydande ökning av elkostnaderna. För jordbruket kommer detta utöver en ökning av en rad andra kostnader och likviditetsläget är mycket krävande för många lantbrukare. Det har därför varit viktigt för mig att komma på bra lösningar som kan bidra till att förbättra situationen”, sa Norges jordbruks- och matminister Sandra Borch (Sp) i ett pressmeddelande när stödpaketet presenterades.