facebooktwittermail

Sårbar matförsörjning beroende av migranter

Världen över har pandemin illustrerat migrantarbetarnas avgörande betydelse för matförsörjningen. Jakten på billig mat har skapat ett sårbart system, menar experten Johanna Alkan Olsson.

– Vi har inte behövt bry oss om hur de bor och lever, men nu ställs frågan på sin spets, säger hon.

Johanna Alkan Olsson har forskat på migrantarbetarnas betydelse för lantbruket.
Johanna Alkan Olsson har forskat på migrantarbetarnas betydelse för lantbruket. FOTO: ANNA MARIA ERLING/LUNDS UNIVERSITET

Jordbruk följer årstiderna, och säsongsarbete har alltid varit en naturlig del av verksamheten.