facebooktwittermail d

Sänkta vetelager i ny rapport

Trots förväntningar om en lägre veteskörd i världen är det totala utbudet av spannmål fortsatt stort.

International grains council (IGC) sänker världens utgående lager av vete för marknadsåret 2016-2017 med 3 miljoner ton till 211 miljoner ton jämfört med 2015-2016. Även om konsumtionen justeras ned så sänks produktionen förhållandevis mer, till 713 miljoner ton.

Totalt väntas utbudet av spannmål i världen vara fortsatt stort även om skörden väntas bli något mindre på 1 997 miljoner ton. Utgående lager hålls på en oförändrad nivå.

Majsestimat höjs

Förutom mindre vete uppskattas en lägre produktion av bland annat korn, men samtidigt höjs estimatet för 2016-2017 års majsskörd till 993 miljoner ton. Även utgående lager av majs väntas öka något.

IGC tror på en något mindre odling av sojabönor, vars produktion var den högsta någonsin 2015-2016, med en lägre skörd som följd. Med en fortsatt ökande konsumtion estimeras ett tajtare lager för grödan på 33 miljoner ton. Det är dock fortfarande en hög nivå.

Produktion och utgående lager av raps och canola väntas också gå ned säsongen 2016-2017.