facebooktwittermail d

Sänkta beteskrav – inte ekonomiskt försvarbart

Att sänka djurskyddskraven hjälper inte mjölkböndernas ekonomi, skriver flera SLU-forskare på SvD Brännpunkt.

Beteskravet ger inte bara mervärde för konsumenten, det underhåller även ängarnas biologiska mångfald och är lönsamt för lantbrukaren, det menar SLU forskarna.

De hänvisar till ett pågående SLU-projekt, och befintlig forskning av professor emeritus Ingvar Ekesbo.

Enligt den sistnämnda får lantbrukaren en vinst på över 3 000 kronor per kor och år för kor som hålls på sommarbete, något som även gäller kor i lösdrift.

Bättre hälsa

Detta eftersom kor på bete har ökad välfärd, bättre hälsa och minskat behov av antibiotika, enligt forskningen. Enligt forskarna tar den rapport från Jordbruksverket som LRF hänvisar till inte upp de ekonomiska fördelar betesdriften medför.

Forskarna skriver vidare att lagstiftningen inte ger utrymme för att lantbrukare som skulle släppa ut sina kor, även utan lagkrav, skulle få del av landsbygdsstödets ersättning för djurhållning som är bättre än vad lagen kräver.

De menar alltså att om det lagstadgade beteskravet skulle slopas kan mjölkbönder som fortsätter hålla kor på bete inte få ekonomiskt stöd ur landsbygdsprogrammet i dag.

Andra faktorer

I stället är det andra faktorer som krav på byggnader, bränsle- och foderkostnader samt lönenivåer som påverkar ekonomin.

Bakom debattartikeln står bland annat Helena Röcklinsberg, Bo Algers, Karin Alvåsen vid SLU samt Johan Beck-Friis vid Sveriges Veterinärförbund.