facebooktwittermail

Arbetet med hotade arter får mindre pengar

Arbetet med att kartlägga hotade djur och växter får mindre pengar, skriver Upsala Nya Tidning.

Kungsörnen är en av många arter som rödlistats av Artdatabanken.
Kungsörnen är en av många arter som rödlistats av Artdatabanken. FOTO: TOM TRIBUNE/AP/TT

I den senaste statsbudgeten fick Artdatabanken, som bland annat rödlistar arter, mindre medel – något som tvingar verksamhetens chef att skära ned.


Skog