facebooktwittermail d

Öppet för sänkt dieselskatt nästa år

UPPDATERAD. Riksdagen röstade i dag för Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag. Det innebär en sänkning av dieselskatten från och med den första juli nästa år. Om inte nästa regeringen stoppar den.

FOTO: SVERIGES RIKSDAG

Ramarna för nästa års budget sätts av Moderaterna och Kristdemokraterna. I dag röstade riksdagen igenom de två partiernas budgetreservation. I den ingår att lantbrukets nedsättning av dieselskatten höjs med en krona den första juli nästa år. Från och med 2020 sänks nedsättningen med 50 öre. Höjningen är dock inte garanterad. Skulle en regering med en annan syn på dieselskatten komma till makten kan den stoppas.

Rambudgetbeslutet sätter bara taken för hur mycket pengar som får användas på de 27 olika utgiftsområdena. I nästa steg i budgetprocessen ska fördelningen inom varje utgiftsområde klubbas efter beredning i ansvariga utskott. Moderaterna och Kristdemokraterna har avsatt 760 miljoner kronor i krisstöd för torkdrabbade lantbrukare och 72 miljoner för ersättningar för skador av sommarens skogsbränder.

Klimatkritik

Budgetdebatten blev något obalanserad då regeringspartierna inte hade några satsningar att försvara eftersom de lagt en övergångsbudget i stort sett rensad på nya åtgärder. En del av debatten kom i stället att handla om det politiska läget, med kritik av hur olika partier ställt sig till olika regeringsalternativ.

Klimattoppmötet i Katowice kastade också sin skugga över diskussionerna. I Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag minskas miljöbudgeten med drygt två miljarder kronor, jämfört med övergångsbudgeten. Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Ericson gjorde en koppling till de pågående förhandlingarna i Polen och ansträngningarna att hitta gemensamma vägar till minskade klimatutsläpp.

– Det är helt enkelt inte värdigt att Moderaterna och Kristdemokraterna lägger fram en budgetmotion i Sveriges riksdag som går helt i motsatt riktning och skär i den rådande miljöbudgeten.

Klimatförsvar

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson försvarade nedskärningarna med att Moderaterna och Kristdemokraterna har mindre kostsamma sätt att minska klimatutsläppen och bland annat hellre lägger pengar på åtgärder utanför Sverige.

– Man ska ha höga ambitioner och använda skattebetalarnas pengar på allra, allra bästa sätt. Det ska vara effektiva miljösatsningar.