facebooktwittermail d

Saneringen av mjältbrand klar nästa vecka

Det mesta av saneringsarbetet i Omberg är nu klart. Det enda arbete som återstår är att frakta bort containrarna som innehåller uppgrävd jord från de platser där mjältbrandsdöda djur har hittats.

"Vi räknar med att vara helt klara nästa vecka när all jord har transporterats bort. Därefter kommer vi att häva avspärrningarna", säger Lotta Andersson som är operativ chef på Jordbruksverkets krisorganisation.

FOTO: ISTOCK

På de platser där döda djur har legat och där man misstänker att det finns mjältbrandssporer kvar har jorden grävts upp för att fraktas bort i containrar.

– Beroende på hur länge djuret legat i jorden så gräver man olika djupt, men mellan 10 och 15 centimeter där de döda djuren har påträffats, säger Lotta Andersson.

– Den smittade jorden tas sedan om hand av företaget Ekokem som är specialiserade på att sanera och deponera sådant avfall, säger hon.

Bränns i roterugn

Företaget Ekokem AB hette tidigare Sakab och är ett återvinningsbolag som ligger i Kumla. Sommaren 2011 tog de hand om 100 ton mjältbrandsmittad jord från en gård i Kvismareområdet i Närke.

För att rena jorden och ta död på sporerna bränns jorden i en roterugn som kan komma upp i 1 400 grader. Roterugnen är även utrustad med en avancerad rökgasrening.

Inga nya fall

Vaccinationerna av de 700 djuren som betar i Omberg pågår fortfarande och det finns för närvarande inga nya fall av mjältbrand bland djuren i området.

– Inga nya fall förutom en älg som dog av mjältbrand för tio till tolv dagar sedan, säger Lotta Andersson.

Även platsen där älgen hittades har sanerats. Älgen hittades inom vaccinationsområdet så det rör sig inte om ett nytt utbrott av mjältbrand enligt Jordbruksverket.