facebooktwittermail d

Samson tar över Pichon

Samson tar över branschkonkurrenten Pichon Industries, som producerar ett brett utbud av gödselvagnar och fastgödselspridare i två fabriker i Frankrike och Polen.

Bakom initiativet står ägarfamiljen Glerup, och övertagandet sker redan i dag fredag efter att Pichon hamnade på obestånd i november förra året. Företaget fick då ett halvår på sig att hitta en ny köpare. Vilka synergier som kan skapas i företagets tre fabriker är ännu inte klarlagt, men familjen Glerup anger i ett pressmeddelande att de har haft som ambition att utveckla Samson ytterligare på den europeiska marknaden för naturgödsling. Med övertagandet av Pichon blir företaget den största producenten av gödselvagnar i Europa.

Kompletterar varandra

Enligt Samson ska de båda företagen komplettera varandra, dels sett till produktutbud, men också sett till fabriksfaciliteter och geografisk distribution.

Med sitt utbud av gödselvagnar vänder sig Samson i första hand till maskinstationer och stora producenter, medan Pichon har vänt sig till mindre och mellanstora lantbruk samt mellanstora maskinstationer. I Pichons sortiment ingår i dag gödselvagnar i storlekarna från 5-30 kubikmeter, medan Samson startar sitt program på 16 kubikmeter och går upp till 35 kubikmeter. Även utbudet av fastgödselspridare följer ett likande mönster. Här startar Pichon sitt program på åtta kubikmeter, medan Samson går upp till 40 kubikmeter.