facebooktwittermail

Sämre resultat för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar en vinst före skatt på 16,4 (31,4) miljoner kronor.

Rörelseresultat fördubblades nästan och uppgick till 30,6 miljoner kronor 2010, att jämföra med 15,6 miljoner året innan.
Under året har timmerprishöjningar genomförts och massavedspriset har höjts två gånger. Den totala inmätta virkesvolymen ökade till rekordvolymer - 5 045 000 (4 332 000) m3fub, kubikmeter under bark.

Ökad inmätt virkesvolym i kombination med höjda virkespriser har lett till en ökning av omsättning till 3,6 (2,7) miljarder kronor, enligt bokslutet.

Biobränsle är nu också en del av kärnverksamheten.

- 2010 har på många sätt varit ett rekordår i skogen. De sammanvägda virkespriserna är fortfarande högre än under 2007 vilket borgar för fortsatt hög aktivitet i skogen, säger Bengt Vanerell tf vd för Skogsägarna Mellanskog i en kommentar till bokslutet. ATL.nu