facebooktwittermail d

Sämre resultat för Holmens sågverk

UPPDATERAD

Holmens sågverk gjorde en förlust under 2016. Anledningen var lägre trävarupriser.

FOTO: MOSTPHOTOS

Holmen Timber gjorde en förlust på 3 miljoner kronor för helåret 2016, jämfört med vinsten på 9 miljoner kronor 2015. Resultatnedgången beror enligt bolaget på lägre försäljningspriser. Dessa har dock till stor del uppvägts av sänkta råvarukostnader och ökad produktion.

Holmens koncernchef Henrik Sjölund sa vid en press- och analytikerkonferens att det till största delen är råvarukostnaderna som bestämmer om Holmens sågverk tjänar pengar eller inte.

– Efterfrågan på sågade trävaror är stark och vi har gjort förbättringar vad gäller hur vi driver våra sågverk. Utmaningen framöver är att få råvara till ett vettigt pris.

Ökad produktion

Skogsbolaget Holmen är en stor producent av sågade trävaror och leveranserna av trävaror uppgick under 2016 till 776 000 kubikmeter, vilket var sex procent högre än 2015 till följd av ökad produktion efter genomförda investeringar.

– Sågverket i Braviken har gått mycket bättre vad gäller produktion, sa Henrik Sjölund.

Resultatet för Holmen Timber var bättre under fjärde kvartalet än under tredje kvartalet 2016.

– Priserna på trävaror har ökat något den senaste tiden.

Oförändrad efterfrågan

Holmen är också en stor skogsägare och konstaterar i rapporten att efterfrågan på timmer och massaved i Sverige var normal under fjärde kvartalet och att försäljningspriserna i stort sett var oförändrade.

Som koncern gjorde Holmen ett bättre resultat 2016 än 2015. Holmens rörelseresultat för 2016 inklusive jämförelsestörande poster blev 1,9 miljarder kronor, jämfört med 769 miljoner kronor 2015.

Vinsten före skatt blev 1,8 miljarder kronor (679 miljoner kronor). Omsättning var 15,5 miljarder kronor (16).

Utdelning med 12 kronor

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev 579 miljoner kronor, vilket var högre än analytikernas förväntningar på 508 miljoner kronor, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kronor per aktie, vilket också var högre än väntade 11,17 kronor.

Henrik Sjölund påpekade att det här är en tillbakagång till tidigare nivåer på aktieutdelning, efter några år med stora investeringar och en omstrukturering av bolagets verksamheter.

– Den finansiella situationen i bolaget stödjer en högre utdelning, säger Henrik Sjölund.