facebooktwittermail d

Sämre resultat för Gefleorten

Gefleortens Mejeriförening rörelseresultat för 2010 uppgick till 915 000 kronor (1,7 miljoner).

Föreningens vinst uppgick till 251 000 kronor, att jämföra med 486 000 kronor 2009.

Invägningen från mejeriföreningens egna producenter uppgick till 35 436 ton, en minskning med 1 010 ton eller 2,8 procent. Ekoråvaran har uppgått till cirka 13 procent av den totala invägningen.

Under året har föreningen tappat sitt största EMV-kontrakt, vilket innebar att 65 procent av bägarproduktionen försvann.

En optimistisk budget för försäljning av Upplandsmjölk innebar kraftigt avvikande försäljningsvolymer. Mjölkmedia AB har uppvägt det till viss del.

Föreningen beslutade även under 2010 att öka ägarandelen i HB Sju Ekogårdar till 51 procent från och med 1 januari 2011, efter Milkos beslut att lämna ägandet i bolaget.

Antalet medlemmar vid årets slut var 107 (110). ATL.nu