facebooktwittermail

Sämre lönsamhet för entreprenörer i söder

Skogsentreprenörerna i norra Sverige har fått bättre lönsamhet. I södra Sverige fortsätter ekonomin att försämras.

Det visar branschorganisationen SMF Skogsentreprenörernas analys av medlemsföretagens nyckeltal för 2009.

I norr har nettovinstmarginalen ökat från 1,7 till 4,3 procent mellan 2007 och 2009. I söder har den sjunkit från 3,5 till 2,0 procent.

Enligt SMF beror utvecklingen mycket på hur skogsentreprenörernas uppdragsgivare agerar. Exempelvis har Holmen, SCA, Norrskog, Sveaskog, Stora Enso och Norra Skogsägarna tagit ett långsiktigt ansvar.

De som kör för Sydved, Mellanskog och Södra har sämst lönsamhet, men enligt uppgift från entreprenörerna har Sydved och Mellanskog börjat jobba för att förbättra entreprenörernas villkor.Tina Andersson