facebooktwittermail d

Sämre för växtodling och mjölkföretagare

2009 gick det sämre för både växtodlings- och mjölkföretag. För köttdjursföretagen minskade intäkterna medan driftskostnaderna ökade för andra året i rad.

Det visar slutgiltig statistik i den jordbruksekonomiska undersökningen för 2009 från Jordbruksverket.

För växtodlingsföretagen försämrades bruttoresultat för andra året i rad och mycket beror på lägre intäkter på grund av lägre priser.

Lägre mjölkpris gav mindre intäkter för mjölkföretagen. Kostnaderna minskade men generellt sett även intäkterna. Resultatet blev betydligt lägre 2009 jämfört med 2008.

Lägre foderpriser minskade kostnaderna för grisföretagen 2009, dock minskade även intäkterna. I slutändan hade grisföretagen ett något högre resultat 2009 än 2008.

För trädgårdsföretagen var det framför allt på gurka som intäkterna minskade. Nettoresultat blev något lägre i jämförelse med 2008. Statistiken är dock något osäker på trädgårdsföretagen. ATL.nu