facebooktwittermail

Samlat grepp om framtida drivmedel

Genom stärkt samverkan mellan forskare, industri och myndigheter tar Sverige ett samlat grepp om framtidens förnybara drivmedel.

Kunskapen ska samlas i ett gemensamt svenskt forskningscentrum med namnet f3, efter engelskans "fossil free fuels", skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.

Obegränsad marknad


Pågående satsningar inom till exempel förgasningsteknik och etanolproduktion från cellulosa ska kompletteras med projekt som finansieras genom f3.

Det kan exempelvis handla om jämförande studier av olika typer av drivmedel, processer, råvaror och utformning av anläggningar.

- Genom denna nationella samling kan vi i Sverige fortsätta att ligga i internationell framkant inom miljömässigt och ekonomiskt hållbara biodrivmedel. Marknaden för dessa är närmast obegränsad, säger Pål Börjesson, agronom och forskare vid Lunds tekniska högskola.

Vetenskapliga underlag


Målet för f3 är att ta fram vetenskapligt underbyggt beslutsstöd åt politiker, myndigheter, industrin och andra organisationer.

I centrumet deltar Chalmers, Kungliga tekniska högskolan, Lunds universitet, SLU och Umeå universitet. Även forskningsinstituten IVL Svenska Miljöinstitutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Innventia är involverade.

Näringslivet sponsrar verksamheten, som även finansieras av Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen. Chalmers Industriteknik blir värd för centrumet som under sina första tre år beräknas omsätta 30 miljoner kronor.ATL.nu