facebooktwittermail

”Min dröm är att ha tio kor”

I samband med internationella kvinnodagen följde ATL med på en digital resa till Kenya och träffade två kvinnor som driver småskaliga lantbruk med bland annat kaffe och mjölk.

Det var organisationerna We Effect och Vi-skogen som bjudit in ett antal riksdagsledamöter på den digitala resan till Kenya för att visa vardagen för två kvinnliga småskaliga lantbrukare.
Det var organisationerna We Effect och Vi-skogen som bjudit in ett antal riksdagsledamöter på den digitala resan till Kenya för att visa vardagen för två kvinnliga småskaliga lantbrukare. FOTO: PRIVAT

Enligt FN bor 80 procent av de som lever i extrem fattigdom i världen på landsbygden och har jordbruk som en av sina huvudsakliga sysselsättningar. Kvinnor är överrepresenterade bland världens fattiga, men har ofta svårt att bruka eller ha äganderätt till odlingsbar mark.