facebooktwittermail d

Samarbete ska underlätta sågverksexport till Kina

Sågverk ska samarbeta för att kunna leverera till större kunder i Kina. Det hoppas Södra Sveriges Trävaruexportförening som varit i Kina för att marknadsföra svenska trävaror.