facebooktwittermail

Samarbete för bättre skogsinfo

Skogssveriges företag och organisationer ska bli bättre på att berätta om skog och skogsbruk för politiker, medier, skolbarn och annan allmänhet.

Ett gemensamt kansli skapas för Skogen i Skolan, Skogssverige på internet och Föreningen skogen som tillsammans ska arbeta med skogsinformation, berättar tidningen Skogen.

Skogen i Skolan är ett samarbete mellan skolvärlden och skogssektorn där lärare får hjälp att använda skogen i undervisningen.

Skogssverige på internet är branschens gemensamma webbportal med nyheter, fakta och frågelåda för såväl skogsbrukare som allmänhet. Båda verksamheter är till stor del finansierade av skogssektorn i form av myndigheter, organisationer och företag.

Samtliga tre verksamheter fortsätter under eget namn. Men informationsutbytet ska bli bättre, anpassningen till olika målgrupper tydligare och användningen av resurser effektivare. Omorganisationen ska vara klar till sommaren. ATL.nu