facebooktwittermail d

Samarbete bäst resultat i skogen

Entreprenörer och skogsbolag måste samarbeta i skogen. Det ger bäst resultat, visar ny studie.

Goda relationer och ett nära samarbete mellan skogsbolagens eller skogsägarföreningarnas tjänstemän och skogsentreprenörerna ger nöjda skogsägare. Det visar en studie av affärsrelationerna mellan skogsentreprenörer och tjänstemän.

"Vi och de-modell"

Parterna bör arbeta som ett team i allt från avverkningsplanering till förhandling och avtalsprocess, enligt ett examensarbete vid SLU:s skogsmästarutbildning som utförts inom Svenskt Entreprenadskogsbruk i Samverkan.

"Att arbeta på motsatt sätt, alltså enligt en slags vi och de-modell skulle kanske vara lönsamt till en början, men studien indikerar att parterna i det långa loppet skulle få svårt att klara sig", säger Bodel Norrby som arbetar med entreprenadfrågor vid Skogforsk i ett pressmeddelande.