facebooktwittermail d

Samarbetar för bättre bärighetsprognoser

Klimatförändringen gör det allt svårare att förutsäga bärigheten i skogen. Nu startar SMHI och Stora Enso ett 1,5-årigt samarbetsprojekt för att vidareutveckla ett digitalt planeringsverktyg.

I ett nytt 1,5-årigt samarbetsprojekt ska Stora Enso använda SMHI:s verktyg för bärighetsprognoser i majoriteten av sin produktion i Sverige.
I ett nytt 1,5-årigt samarbetsprojekt ska Stora Enso använda SMHI:s verktyg för bärighetsprognoser i majoriteten av sin produktion i Sverige.

Det var vid Elmia Wood i fjol somras som SMHI lanserade sitt digitala planeringsverktyg för produktionsledare i skogen. Timbr, som tjänsten kallas, baseras på hydrologiska prognoser och SMHI:s expertis inom meteorologi och klimatologi. Genom bearbetning av stora datamängder skapas högupplösta, månadslånga prognoser för markens bärighet. Resultatet blir ett bärighetssindex som visar hur marken i skogen bär och som uppdateras varje dygn.

Bärighetsindex

Indexet underlättar planering av gallring och avverkning för att hitta rätt trakter och undvika körskador, ett arbete som visat sig bli allt svårare i takt med klimatförändringen.

"Vi har en pågående klimatförändring som innebär större variationer i väder och vattenförhållanden än vad vi vant oss vid. Mer extremt väder och kortare vintrar med ökad nederbörd är exempel. Det påverkar markförutsättningarna i skogen, därför behövs kvalificerat beslutsunderlag", säger Alexandra Birger Röör, chef för New Ventures och affärsområde skog på SMHI, i ett pressmeddelande.

Används skarpt

Flera skogsbolag har deltagit i utvecklingen av tjänsten och nu går Stora Enso vidare i ett 1,5-årigt operativt samarbetsprojekt med SMHI för att utveckla den ytterligare. Under projektet kommer Timbr att användas skarpt i majoriteten av Stora Ensos produktion i Sverige.

"Vi har fått bra utfall i våra tester och ser verktyget som en viktig kugge i vårt framtida hållbarhetsarbete. SMHI Timbr kommer ge oss värdefulla prognoser för skogsmarkens bärighet och göra att vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt och att vi därigenom kan undvika körskador. Resultaten från testperioden gör oss trygga i att fördjupa vårt samarbete med SMHI genom att sätta in verktyget Timbr i operativ produktion", säger Henrik Lenning, produktionschef på Stora Enso.

LÄS OCKSÅ: Blöta marker bromsar avverkningar

LÄS OCKSÅ: Fler snörika vintrar att vänta

LÄS OCKSÅ: Den ultimata skogsbärgaren

LÄS OCKSÅ: Hotas med vite för körskador - före avverkning