facebooktwittermail d

Salmonellautbrott i Skåne – tusentals grisar avlivade

Flera skånska grisgårdar har bekräftade fall av salmonella. Totalt har över 4 800 grisar avlivats på grund av smittan.

Flera grisgårdar i Skåne har drabbats av salmonella. Grisarna på bilden har inget med texten att göra (arkivbild).
Flera grisgårdar i Skåne har drabbats av salmonella. Grisarna på bilden har inget med texten att göra (arkivbild). FOTO: BEATRICE LUNDBORG/TT

Salmonella har upptäckts på flera skånska grisgårdar de senaste veckorna. En av dem hade en smågrisproduktion med 3 500 grisar. Där påbörjades avlivning av alla djur i förra veckan. Smittan upptäcktes vid ett övervakningsprov vid slakt.

– Den provtagningen innebär att det blir en fördröjning. Tyvärr var det så att i just den besättningen så är smittan så pass utbredd att vi måste avliva hela besättningen. Det är oerhört ovanligt, jag kan inte komma ihåg när vi behövde göra det senast. Det är väldigt olyckligt, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning.

Saknas koppling

En slaktgrisproducent som har tagit emot smågrisar från den förra har fått avliva 1 300 grisar i en av gårdens fyra avdelningar.

De två gårdarna har samma serotyp av salmonella, Typhimurium.

– Mellan dessa båda finns alltså en koppling.

En tredje skånsk grisgård som producerar gyltor med ett par hundra suggor har också spärrats på grund av salmonellasmitta. Analyserna av proverna som har tagits är inte klara i skrivande stund, och man vet därför inte vilken serotyp det rör sig om ännu.

– Vi ser ingen koppling mellan de båda ovanstående och den nu senast positiva gyltproducerande besättningen, säger Katharina Gielen.

Källan utreds

Gården har ett tjugotal kontaktbesättningar i Skåne, Halland och Blekinge. Alla kontaktbesättningar till gyltproducenten har nu provtagits och svar inväntas.

– När det är en gyltproducerande besättning så får det en större påverkan på hela grisnäringen än om det skulle vara en slaktgrisbesättning, då andra besättningar är beroende av avelsmaterialet, säger Katharina Gielen.

En fjärde besättning med integrerad smågrisproduktion spärrades av i slutet av juli. Där fanns smitta av serotypen Salmonella Derby. I besättningen med flera hundra suggor har enstaka djur avlivats.

Var smittan kommer ifrån i de olika fallen utreds nu av Jordbruksverket. Både Salmonella Typhimurium och Salmonella Derby är vanliga i europeiska grisbesättningar. De förknippas vanligtvis inte med fodersmitta.

– Vi har ju salmonella i miljön, vi har både gnagare och fåglar som kan vara smittkällor i de fallen, men det är svårt att fastställa exakt var det kommer ifrån, säger Katharina Gielen.