facebooktwittermail d

Salmonellafritt på 77 av 80 växtodlingsgårdar

Salmonella hittades på 3 av 80 svenska växtodlingsgårdar som odlar spannmål till foder, enligt en ny studie från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

I stort sett salmonellafritt på svenska växtodlingsgårdar.
I stort sett salmonellafritt på svenska växtodlingsgårdar. FOTO: ANNA NILSSON

Kartläggningen gjordes för att få en bild av i vilken omfattning salmonella förekommer i svensk foderspannmål.

– Det är klart att det hade varit bättre om inte någon salmonella påvisats alls. Samtidigt vet vi att det kan förekomma, säger Klara Eskilsson, på avdelningen för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket.

Sommaren 2015 upptäckte Jordbruksverket salmonella i en foderfabrik där smittan kunde spåras tillbaka till spannmål som odlats i Sverige. Det är också bakgrunden till SVA:s provtagning på de 80 gårdarna som är anonyma i studien.

På varje gård togs ungefär 15 prover i tork- och förvaringsutrymmen för spannmål. På de tre gårdar där salmonella upptäcktes handlade det om enstaka prover som gav positivt utslag. Salmonellan hittades i tork- och förvaringsfickor.

För att salmonella påvisats betyder det däremot inte nödvändigtvis att det har varit i så höga halter att det har kunnat infektera ett djur.

– Jämför man med importerade foderråvaror som palmkärna-, solros- och sojaböns- produkter är det fortfarande en mycket låg frekvens i svensk spannmål, säger Klara Eskilsson.

Nästa fri från salmonella

Sverige har i dag en internationellt sett unik position med en livsmedelsproduktion som är nästan är helt fri från salmonella. Resultat från studien ger ingen anledning att omvärdera den synen, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt.

För de enstaka djurbesättningar som varje år smittas av salmonella i Sverige innebär det däremot stora kostnader för den enskilda lantbrukaren och staten.

Förebyggande åtgärder

Att salmonella trots allt hittades på tre gårdar visar vikten av att fortsätta jobba förebyggande för att motverka både att salmonella kommer in och växer till i foderanläggningar.

– När det gäller att inte få in smittan handlar det till exempel om att inte tröska liggsäd och så långt som det är möjligt förhindra tillträde för fåglar och gnagare, säger hon.

Andra förebyggande åtgärder är att hålla förvaringsfickor täckta, att täcka intagsgropen när den inte används och förhindra kondens i produktionslinjen.

Läs mer: Allt står still på fabriken