facebooktwittermail d

Salmonellafritt i skånska åar

De senaste vatten- och sedimentproverna från Vollsjö- och Övedsån har visat sig vara fria från salmonellasmittan som 2009 drabbade flera av traktens gårdar hårt.

- Det är positivt, det visar på att det verkar ha lugnat ner nu, säger länsveterinären Lennart Sjöland till Ystads Allehanda.

Salmonellautbrottet i Vollsjötrakten började med att en djurskötare insjuknade i april 2009. Strax därefter började nötkreatur insjukna på gårdar runtom i trakten, vilket innebar stora kostnader får både lantbrukare och myndigheter. En gård har dessutom fortfarande restriktioner.

Fortsatt försiktighet


Snart kunde läkare konstatera att det rörde sig om samma smitta som några år tidigare upptäckts på gårdar i Svedalatrakten. Trots ett omfattande utredningsarbete har det inte gått att klarlägga hur salmonellan spreds dit.

Lennart Sjöland manar också till en viss försiktighet även i fortsättningen.

- Man kan inte garantera att salmonellan är borta, säger han till tidningen.

Rekommendationen att i största möjliga utsträckning hålla djur borta från vattendragen är fortfarande aktuell, eftersom vatten av okänd kvalitet alltid innebär en viss riskfaktor. Men det är ingen lätt avvägning.

- Ibland är det långa sträckor det handlar om. Och det finns ju också ofta önskemål ur naturvårdshänseende om att det ska betas intill vattnet, säger Lennart Sjöland. ATL.nu