facebooktwittermail

Salmonella stoppar fodertillverkning

Lantmännen Agroetanol i Norrköping, som bland annat framställer proteinfoder, har drabbats av salmonella. Inga av företagets produkter är smittade, men för säkerhets skull har tillverkningen stoppats under saneringsarbetet.

Salmonellan upptäcktes genom företagets eget kontrollprogram och förhoppningen är att produktionen ska kunna starta på nytt om ett par veckor.

Ingen smitta i fodret


Smittan har konstaterats vid så kallade ytprover och inte i några av företagets produkter.

- Vi har inte hittat några salmonellabakterier i själva djurfodret eller andra produkter som vi tillverkar, utan bakterierna har vi helt enkelt upptäckt på bland annat golv inne i fabriken, säger affärschef Bengt Olof Johansson till tidningen Folkbladet.

Exakt hur bakterierna nått företaget är inte klarlagt, men han utesluter inte att en smittad fågel kan ha tagit sig in i lokalerna.

Inga kunder drabbade


Lantmännen Agroetanol är Sveriges enda storskaliga producent och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Anläggningen på Händelö är också en av Sveriges största tillverkare av proteinråvara till foder.

Företagets foderprodukter används som proteinråvara både i foderfabriker och av enskilda animalieproducenter med egen fodertillverkning. Enligt Bengt Olof Johansson har inga kunder drabbats av produktionsstoppet.

- Vi har levererat alla beställda produkter. Och om vi nu bara kommer igång med produktionen igen inom ett par veckor hoppas jag vi även klarar framtida leveranser som planerat också, säger han till tidningen.

Enligt Lantmännen har alla regler och bestämmelser kring den här typen av ärenden följts.

Det smittade området saneras enligt gällande regelverk och med hjälp av experter. Jordbruksverket har också informerats om händelsen. ATL.nu