facebooktwittermail d

Salmonella hos värphöns i Halland

En halländsk äggproducent har fått in salmonellasmitta i ett stall med 5 000 värphöns.