facebooktwittermail d

Nya salmonellafynd bland vildsvin

Den ovanliga salmonellatyp som tidigare i höst upptäcktes på två grisgårdar i Skåne har nu hittats hos två vildsvin i ett hägn utanför Nyköping. Djuren är avlivade och nu trappas övervakning och smittspårning upp.

Samtliga 14 vildsvin i hägnet på Öster Malma har nu avlivats (arkivbild).
Samtliga 14 vildsvin i hägnet på Öster Malma har nu avlivats (arkivbild). FOTO: CECILIA PERSSON

Efter att inte ha påvisats bland grisar i Sverige på 40 år, har under hösten flera fall av salmonellatypen Salmonella Choleraesuis upptäckts i Sverige. De två vildsvin som nu bekräftats bära på smittan var en del av besättningen i ett visningshägn på Svenska Jägareförbundets anläggning Öster Malma utanför Nyköping i Sörmland.

LÄS OCKSÅ: Utbrott av Salmonella Choleraesuis i Sverige oroar

LÄS OCKSÅ: Flera grisgårdar drabbade av salmonella

Samtliga 14 vildsvin i hägnet har nu avlivats.

Det var vid den dagliga tillsynen av det drygt två hektar stora hägnet som skötaren upptäckte att först ett vildsvin och sedan ytterligare två var hängiga, inte ville äta och verkade stå tillbaka.

– Vi sköt djuren och vid provtagningen visade det sig att två av tre individer var smittade. Då fattade Jordbruksverket beslutet att samtliga djur i hägnet måste avlivas, säger Ulf Sterler, fastighetschef på Öster Malma.

Han vet ännu inte om övriga djur i hägnet också var smittade, utan väntar på provsvar. Hägnet har belagts med spärr.

Kan utöka gränsen

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har nu vridit upp övervakningen så att även vilda vildsvin som fälls i närheten av hägnet ska provtas.

– Självklart ställer vi upp och gör det. Det sköts två vildsvin under den vanliga jakten på Öster Malma i måndags. På uppmaning av SVA har vi skickat in prover. Vi följer nu myndigheternas råd och åtgärder. Det kommer vi att fortsätta med så länge det behövs, säger Ulf Sterler.

Den övervakning som innebär att döda vildsvin som påträffas ska provtas pågår i hela landet. Upptäcks positiva svar utökas övervakningen i den aktuella regionen till att även inkludera fällda vildsvin. Något som tidigare enbart gällt i Skåne, men som nu alltså ser ut att komma även i Sörmland.

– I och med att smittan bekräftats på Öster Malma utökas övervakningen till att gälla även skjutna vildsvin. Just nu sker det för djur fällda runt hägnet, men den gränsen kan utökas, säger Cecilia Hultén, epidemiolog på SVA.

Innebär upptäckten hos vildsvinen en ökad risk för smitta bland tamgrisbesättningar i Sörmland?

– Tamdjur ska generellt alltid skyddas mot direkt och indirekt kontakt med vildsvin, men eftersom vi ännu inte vet hur utbredningen ser ut går det inte att säga något säkert om risken i Sörmland. Men det är ett observandum att vi hittat smittan och vi får återkomma när vi vet mer om hur det verkligen ser ut, säger Cecilia Hultén.

Hon menar att det också är för tidigt att säga något om hur smittspridningen gått till. Tidigare har Salmonella Choleraesuis konstaterats i en tamgrisbesättning och bland ett fåtal vildsvin i Skåne. Och nu alltså i ett vildsvinshägn utanför Nyköping kring 60 mil bort.

– Vi undersöker alla möjligheter som förflyttning av djur, foder eller andra vägar, men arbetet med smittspårningen pågår. SVA undersöker också hur utbredd smittan är bland vildsvin, säger Cecilia Hultén.

LÄS OCKSÅ: Så gör du om grisarna drabbas av salmonella

Salmonella på flera grisgårdar

Flera skånska grisbesättningar har drabbats av salmonella under hösten och flera tusen grisar har avlivats till följd av smittan.

Det har handlat om olika typer av salmonella i besättningarna. På två gårdar har den ovanliga varianten Salmonella Choleraesuis grasserat. Tre fall av samma smitta har även upptäckts hos döda vildsvin, samtliga i Skåne. Två fall i Hässleholmstrakten och senast ett fall i Lundatrakten i september.

Salmonella Choleraesuis är särskilt anpassad till grisar och kan, till skillnad från de flesta andra typer av salmonella, orsaka allvarliga hälsostörningar hos gris. Sverige har, innan de nu aktuella fallen upptäcktes i Skåne, inte haft något bekräftat fall hos gris på 40 år.

Graden av symtom hos grisarna kan variera, från inga sjukdomstecken till mer allvarliga som till exempel ökad dödlighet.

När salmonella upptäcks får tamsvinsbesättningen restriktioner vilket bland annat innebär att man inte längre får skicka djur till slakt. Att människor drabbas av den här typen av salmonella är mycket ovanligt.

Källa: ATL, Jordbruksverket, Svenska Jägareförbundet