facebooktwittermail

Salladslök värt att satsa på

Det ser ljust ut för salladslöken. Med nya mattrender och ökande behov av nya produkter för odlarna öppnar sig möjligheterna.

Under tre år har Lotta Nordmark, SLU Alnarp, testat salladslök, dels i försök men även i praktiken hos en aktiv producent. Och slutsatsen är enkel.
- Det finns goda möjligheter.

Salladslöken kallas också grön lök och är nära släkt med kepalök eller vanlig gul lök. Den kan direktsås eller sättas som småplantor och har god motståndskraft mot svampsjukdomar. Salladslöken klarar ett relativt brett pH-område, men inte alltför låga värden. Plantorna har ett stort rotsystem, är toleranta mot extrema väderomslag och kan fungera bra i produktion i ett förändligt klimat.

Produktionstiden är cirka 15 veckor och med ett brett skördefönster är salladslöken lätt att planera in i den övriga odlingen.

Lotta Nordmark har testat ett antal olika namnsorter, bland annat Ishikura och Ishikura improved. Salladslöken finns också i röda varianter som Red beard och Apache, populära sorter men med den nackdelen att de inte hinner bli genomfärgade. Marianne Persson