facebooktwittermail d

Säljtillfälle för Holmen

Skogsbolaget Holmens aktiekursutveckling är en trist historia både på kort och låg sikt. Det skriver Dagens Industri som ger säljrekommendation på aktien och rekommenderar strukturåtgärder.

Holmen har gjort en trist resa på Stockholmsbörsen de senaste 20 åren och aktien ligger i stort sett på oförändrad nivå.

Under samma period har Stockholmsbörsen gått upp med i storleksordningen 300 procent och branschkollegan SCA är värt 4,5 gånger mer än 1996.

Svag resultatutveckling

Den svaga kursutvecklingen i Holmen hänger ihop med en svag resultatutveckling. Bolaget tjänade mer pengar i slutet av 1990-talet än nu.

Det beror främst på att dotterbolaget Holmen Paper före tidningskrisen ensamt gjorde lika stor vinst om hela koncernen gör i dag. Efterfrågan på tidningspapper spås fortsätta minska.

Bättre för Iggesund

Övriga grenar av Holmens går bättre, som Iggesund som tillverkar förpackningar till konsumentföretag och har en världsmarknadsandel på 20 procent.

”Men tillväxten förmår inte på långa vägar kompensera för Holmen Papers strukturella nedgång. Det finns dessutom tecken på att konkurrensen tilltar när fler skogsbolag söker sig till branschens kvarvarande lönsamma delar”, enligt analysen.

Bäst för skogsdelen

Den verksamhet som går bäst är skogsdelen som består av 1 miljon hektar skogsmark, motsvarande 5 procent av Sveriges skogsareal, med ett bokfört värde på 16 miljarder kronor.

Här har vinsten ökat genom mer effektiv skogsförvaltning.

Svaga kronan

Holmen gynnas temporärt av den svaga kronan men så länge koncernen inte tar krafttag inom pappersdelen eller får Iggesund att växa, genom att slå ihop dotterbolaget med exempelvis Billerud Korsnäs eller en strukturaffär med SCA, väntas inte aktiekursen lyfta.

Holmens B-aktie handlades på måndagsmorgonen till 236 kronor. En nedgång med 2,8 procent.