facebooktwittermail d

Sälj inte maltkorn som foderkorn varnar BM Agri

Spannmålshandlaren BM Agri håller dörren öppen för maltkorn med en proteinhalt under 9 procent och uppmanar lantbrukare att inte sälja det som foderkorn.

Maltkorn där proteinhalten har legat under 9 procent har klassat ner till foderkorn hos de största aktörerna. Eftersom proteinhalterna generellt ligger lågt i år är det mycket maltkorn det handlar om.

– Vi uppmanar alla odlare att inte kasta bort sådant korn som ligger under 9 procent, det kan bli bra maltkorn det också, säger Mats Eriksson, på BM Agri.

Det stora mälteriet i Sverige, Viking Malt, ställer krav på en proteinhalt på 9,5 procent.

– Men på exportmarknaden har det aldrig varit något avdrag för låga proteinhalter, påpekar Mats Eriksson.

Han tillägger däremot att om mycket maltkorn visar sig ha låga proteinhalter även ute i Europa i år kan eventuellt sådana krav införas i höst.

– Vi kommer naturligtvis vara lyhörda för vad kunderna vill ha.

Men även om specifika krav på proteinhalt ställs i exportavtalen går det att blanda olika partier med höga och låga proteinhalter så att genomsnittet hamnar över den gräns köparen kräver, menar Mats Eriksson.

Mikael Jeppsson, chef på spannmålsenheten, Lantmännen Lantbruk, håller fast vid att han i dagsläget inte ser någon exportmarknad för maltkorn med proteinhalt under 9 procent.

– Men ingenting ska gjutas i sten. Får Australien en jättedålig skörd så ändras kanske förutsättningarna i januari, säger han.

Per-Arne Gustafsson, spannmålschef på Svenska Foder, ser heller ingen möjlighet att köpa maltkorn med lägre proteinhalter än 9 procent.

– Vi står fast vid de avtal vi slutet med leverantörerna, säger han.

Finns det möjlighet att sälja maltkorn med proteinhalt under 9 procent på export i höst?

– Det återstår att se. Det beror på vad marknaden efterfrågar. Vi ska också göra analyser och inventera vilka partier vi har fått in, säger Per-Arne Gustafsson.