facebooktwittermail d

Salicylsyra effektivt mot klövspaltsinflammation

Vanlig salicylsyra är ett mycket bra sätt att behandla klövspaltsinflammation på - och kan i många fall, om det upptäcks tidigt, ersätta antibiotika. Det visar en ny stor svensk studie.

Behandlingen av klövspaltsinflammation står inför ett paradigmskifte och i många fall behöver sjukdomen inte behandlas med antibiotika. Det menar fyra svenska forskare bakom en nyligen avslutad forskningsstudie där mjölkkor istället behandlats med salicylsyrebandage runt den sjuka klöven. Studien finansierades av Svensk Lantbruksforskning och forskarna kommer från SVA, SLU och Växa Sverige.

Klövspaltsinflammation är en relativt vanlig sjukdom som orsakar hälta hos nötkreatur. Djuren kan få kraftigt försämrat allmäntillstånd med hög feber och bakterien kan smitta många djur samtidigt.

- Behandlar man med antibiotika blir det dyrt. Veterinär ska komma ut och antibiotikamjölken måste slängas under flera karensdagar och det kan kosta mycket pengar. Det är ingen karens vid lokal behandling med salicylsyra och det är en stor fördel, säger Ylva Persson, veterinär vid SVA och en av forskarna bakom studien.

Forskarna såg mycket lovande resultat av att behandla kor med lindrigare klövspaltsinflammation med salicylsyrepulver. Bandaget fick sitta kvar i upp till fem dagar. Behandlingen kan göras av lantbrukaren själv.

Bakteriedödande egenskaper

Salicylsyra (och inte att förväxla med acetylsalicylsyra) mjukar upp hudens hornlager och har även bakteriedödande egenskaper.

- Salicylsyran bryter ner framför allt död hud och finns till exempel i vårtmedel. Den har bakteriedödande egenskaper men verkar inte ha antibiotikans förmåga att skapa resistens bland bakterier, säger Ylva Persson.

Salicylsyra får ges utvärtes till livsmedelsproducerande djur i EU och kan beställas direkt till gården. Forskarna förordar nu att salicylsyra används för behandling av klövspaltsinflammation, förutsatt att djuret hålls under uppsikt tills det blivit bra.

- Vi menar att man ska börja behandla med salicylsyra. Man ska alltid vara uppmärksam och sätta in antibiotika om det behövs och om nötkreaturen blir sämre trots behandlingen. Men vi anser att man i normalfallet, om man upptäcker inflammationen tidigt, inte behöver använda antibiotika för att behandla klövspaltsinflammation, säger Ylva Persson.

I studien behandlades ett hundratal svenska mjölkkor från olika besättningar med salicylsyrebandage. Nästan alla fick sina symptom med feber, svullnad och hälta mildrade i tre till fem dagar.

LÄS OCKSÅ: Fler kvinnor jobbar med kofot

LÄS OCKSÅ: Så skyddar du klövarna i ladugården

LÄS OCKSÅ: Många missar nya klövpengen