facebooktwittermail

Säkrare vägar skapar hinder för lantbruksmaskiner

Räcken nära vägbanan som smalnar av vägen, liksom vassa kantstenar och refuger, minskar framkomligheten för stora maskiner. Många lantbruksföretagare riskerar att hamna i kläm när Trafikverket ökar säkerheten på landets vägar.

LRF Entreprenad tittar på hur nollvisionen kan kombineras med framkomlighet för lantbruksmaskiner. Montage: Arkivbilder.
LRF Entreprenad tittar på hur nollvisionen kan kombineras med framkomlighet för lantbruksmaskiner. Montage: Arkivbilder. FOTO: HANS DAHLBERG / FREDRIK STORK

Nollvisionen i trafiken syftar till att göra vägarna säkrare. Samtidigt innebär många av åtgärderna att framkomligheten begränsas kraftigt för lantbruks- och entreprenadmaskiner.