facebooktwittermail

Vart tog 8 miljoner kubikmeter skog vägen?

Har 8 miljoner kubikmeter skog bara försvunnit, eller har Skogsstyrelsen räknat fel? Det är frågan efter myndighetens påstående att 55 000 hektar nyckelbiotopsskogar avverkats.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

När Skogsstyrelsen 2018-2019 utvecklade en ny metod för nyckelbiotopsinventering i nodvästra Sverige gjordes också en skattning av hur arealerna nyckelbiotoper utvecklats sedan år 2000. Resultatet visade att 55 000 hektar skog med nyckelbiotopskvalitet avverkats. Baserat på siffror från Riksskogstaxeringen innehöll de skogarna cirka 8,25 miljoner kubikmeter.