facebooktwittermail d

Säkerhetsarbete: Liten chans till stöd

Trots att olyckor lyfts fram som ett stort problem i Landsbygdsprogrammet, så är säkerhetsarbete inte prioriterat för stöd.

I förarbetet till Landsbygdsprogrammet konstaterar regeringen att arbetsrelaterade olyckor är en svag sida när det gäller produktivitet, konkurrenskraft och tillväxt. De samhällsekonomiska kostnaderna uppskattades 2007 till tre miljarder kronor, en fjärdedel av vad lantbruket bidrar med till bruttonationalprodukten.

Prioriterades inte

Men när regeringen beskriver vad pengarna i Landsbygdsprogrammet ska gå till läggs fokus på hur lantbrukarna ska bli vassare företagare. Pengar till säkerhetsprojekt som Säkert bondförnuft prioriterades inte.

– Den förra regeringen valde att avsluta stödet från landsbygdsprogrammet med hänvisning till att rådgivningen var utvecklad och etablerad och därmed kunde stå på egna ben, säger Maria Soläng, som är pressekreterare hos landbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Få stöd ändå

Men enligt förra landsbygdsministern, Eskil Erlandsson (C) var syftet aldrig en långsiktig finansiering utan att i projektform bygga upp en rådgivningsfunktion.

Enligt Jörgen Fransson på Jordbruksverkets landsbygdsutvecklingsenhet skulle dock ett projekt som Säkert Bondförnuft kunna få stöd ändå.

– Säkerhet finns inte inskrivet i programmet, men det kommer in på många andra områden, och om man vinklar det här på konkurrenskraft ska det inte vara omöjligt, säger han.

Bör gå att klämma in

Men det är hård konkurrens om pengarna, och risken är stor att ett säkerhetsprojekt blir bortprioriterat om inte Jordbruksverket väljer att nämna det i sin utlysning, nästa kommer till våren.

– Det bör gå att klämma in om man gör en utlysning på rätt sätt. Med det handlar om vad för ansökningar som kommer in för övrigt, säger Jörgen Fransson.

LÄS MER: 21 barn döda i lantbruket

LRFs statistik över dödsolyckor med barn 2006-2016

År och antal

2006: 4

2007: 1

2009: 4

2010: 2

2011: 3

2012: 0

2013: 1

2014: 3

2015: 3

2016: 0

Totalt: 21