facebooktwittermail d

Sågverkssatsning ger inte fler jobb

Setras sågverk i Skinnskatteberg satsar 60 miljoner kronor i ett nytt justerverk. Men investeringen medför inte fler arbetstillfällen, möjligen färre.

- Det beror på. Om vi ökar volymen skulle det kunna innebära fler jobb, men den här investeringen är en effektivisering, som kräver färre anställda, säger Börje Bengtsson, vd och koncernchef i Setra, till SVT Västmanlandsnytt.

Det nya justerverket tas inte i full drift förrän tidigast nästa sommar och går därför inte att säga om det faktiskt blir neddragningar i antalet anställda.

- Vår tanke är att möjliggöra en produktionsökning, från 250 000 till 350 000 kubikmeter sågad vara per år, säger Börje Bengtsson.

Investeringen är ett led i Setras strategiska inriktning att renodla affärerna och geografiskt koncentrera produktionen till kärnområde i mellersta Sverige.

I Setrakoncernen ingår totalt tio sågverk och i Skinnskatteberg arbetar ungefär 90 anställda.ATL.nu