facebooktwittermail

USA draglok för Vida - redovisar starkt resultat

2020 blev bästa året hittills för sågverkskoncernen Vida.

Rörelseresultatet efter finansiella poster blev strax över en miljard kronor, en kraftig förbättring jämfört med 2019 års resultat på 655,5 miljoner kronor.