facebooktwittermail d

Sågverkshistoria blir bok

Sågverkens historia från 1850 och fram till i dag ska sammanställas i en bok. Enligt huvudförfattaren Ronny Pettersson är det hög tid att branschen får sin historia nedtecknad.

- Sågverken var en spetsnäring i Sverige under industrialiseringen och hade därmed stor betydelse för framväxten av det moderna Sverige, säger han till Sveriges Radio Dalanytt.

Ronny Pettersson är universitetslektor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och liknar den svenska sågverksbranschen vid en katt med nio liv.

- Sågverken är utsatta för täta konjunkturcykler och har dödförklarats många gången. Men branschen har rest sig och kommit tillbaka med ny teknik och nya krafter efter varje kris, säger han.

Boken, som ges ut av Kungliga Skogs- och lantbruksakademin, beräknas vara klar hösten 2013.ATL.nu