facebooktwittermail d

Sågverken tror på exportökning

Sågverken tror på kraftigt ökad export till USA och Kina men vill se ändrad lagstiftning för att säkra råvarutillgången. Det visar en ny undersökning som genomförts av konsultföretaget Tyréns.