facebooktwittermail

Sågverk måste förbättra arbetsmiljön

Sågverket i Hjortkvarn utanför Hallsberg får svidande kritik efter Arbetsmiljöverkets senaste inspektion, rapporterar Sveriges Radio Örebro.

Redan 2008 och 2009 krövde myndigheten förbättringar för att de anställda inte skulle riskera att skadas. Vid ett nytt besök hösten 2010 hittade inspektörerna ändå flera brister som sågverket inte hade åtgärdat.

Sågverket, som ägs av sågverkskoncernen Boo Forssjö, har nu ett par veckor på sig att komma in med en detaljerad handlingsplan på hur och när bristerna ska åtgärdas.ATL.nu