facebooktwittermail d

Sågverk kan tvingas stoppa produktion vid högt elpris

Svensk skogsindustri förbrukar cirka 15 procent av Sveriges totala elanvändning. Mest el slukar Holmens bruk i Braviken och Hallstavik.

För att klara höjda elpriser måste produktionen nu anpassas på flera industrier.