facebooktwittermail d

Sågmodernisering sinkas av myndighet

SCA Person Invest planerar bygga ut sågen i Gällö, men tillstånden drar ut på tiden. Myndigheterna kräver särskilda tillstånd, trots att såväl säkerhet och miljö förbättras avsevärt från tidigare genom utbyggnaden.

SCA och Person Invest moderniserar den gemensamt ägda sågen i Gällö, skriver Dagens Industri. Med en investering på 80 miljoner kronor kommer kapaciteten av sågade trävaror att öka med 50 000 kubik- till 350 000 kubikmeter om året. Bland annat ska en ny panna, miljövänligare än två äldre som byts ut, öka kapaciteten, minska miljöutsläppen och, inte minst, skapa en säkrare arbetsmiljö.

Men trots fördelar kräver länsstyrelsen i Jämtland att SCA söker en ändring av sitt tillstånd för den nya pannan i Gällö, eftersom det är en större förändring som innehåller ny teknik.

Men det är ett förfarande som tar tid och som kan leda till att en investering äventyras.

" Nu följer vi deras åläggande och ansöker om ett ändringstillstånd. En konsekvens är att det senarelägger projektet, på grund av handläggningstiden hos miljöprövningsdelegationen i Västernorrland. Det handlar om upp till ett år, beroende på handläggningstid”, säger Urban Wiklund till DI.

Bolaget hävdade å sin sida att det borde räcka med en anmälan till länsstyrelsen om en förändring inom det nuvarande tillståndet.