facebooktwittermail d

Säffle vill hyra ut jordbruksmark igen

Nu söker Säffle kommun arrendatorer till 150 hektar jordbruksmark.

Säffle kommun har beslutat att arrendera ut åkermark för jordbruk. Det omfattar 148,8 hektar på området kring Krokstad- och Duse udde söder om Säffle centrum.

- Intresset har varit stort hos flera lantbrukare. Det känns väldigt bra att kunna erbjuda åkermarken för odling och säkerställa en positiv utveckling för Krokstadområdet, säger Dag Rogne, kommunstyrelsens ordförande på Säffle kommuns facebooksida.

Under flera år har området utretts för framtida utvecklingsmöjligheter men i dagsläget har kommunen inga konkreta planer och väljer att arrendera ut marken. 131 hektar har en avtalstid på fem år.

Resterande 18 hektar arrenderas ut på ett år då marken kan behöva användas till annat än jordbruk i framtiden.

Marken har legat i träda i tio år, innan dess var den utarrenderad.

LÄS MER: Brand i värmländskt sågverk