facebooktwittermail d

Veterinär besvikelse över utredning om djurens hälsovård

Veterinärförbundet och fackförbundet Saco-S Distriktsveterinärerna är besvikna. Utredningen av djurens hälso- och sjukvård har inte tittat på veterinärernas arbetsmiljö, det ingick inte i direktiven. Veterinärförbundet gör nu sin egen undersökning av medlemmarnas arbetssituation.